Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมสมทบข้าวกล่อง และขนมหวาน ณ ครัวสนาม วัดสัตหีบ เพื่อช่วยแก้วิกฤต COVID-19


วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางไปมอบข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง ขนมหวาน จำนวน 200 กล่อง ให้แก่ครัวสนาม วัดสัตหีบ โดยมี ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 สัตหีบให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จัดให้มีครัวสนามเพื่อเป็นโรงครัวสนามมอบอาหารและสิ่งของให้แค่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนอกจากการร่วมสมทบข้าวกล่อง และขนมหวานแล้ว ท่านยังสั่งการให้จัดกำลังพลในสังกัดไปร่วมเป็นพ่อครัวอีกด้วย โดยทัพเรือภาคที่ 1 จะยังคงให้การสนับสนุนเช่นนี้ทุกวันจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม นี้


#ครัวสนามรักสัตหีบ
#ร่วมใจแก้วิกฤตCOVID-19
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645