Input your search keywords and press Enter.

ปันน้ำใจแบ่งปันความสุข ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบสิ่งของ ช่วยเหลือ เด็กพิเศษ เนื่องในวันอาภากร

ที่หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กองทัพเรือ โดยทางฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร มอบข้าวสาร อาหารหารแห้ง หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี)มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 16 สาขาสัตหีบ

สำหรับ การการมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ทางฐานทัพเรือสัตหีบ อยากจะแบ่งเบาภาระให้ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 16 เนื่องในวันอาภากร อีกทั้งยัง เป็นการปันน้ำใจแบ่งปันความสุข ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ และจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ศูนย์ต่างๆที่ดูแลเด็กพิเศษ อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวขึ้น


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323