Input your search keywords and press Enter.

ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมวันอาภากร


ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลบวงสรวง สักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง


วันนี้ (19 พ.ค.64) น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลทำพิธีบวงสรวง สักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด


ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของทหารเรือทุกนาย โดยฐานตราด มีพิธีประกาศเกียรติคุณหน้าแถวกำลังพล สักการะฯ และทำพิธีบวงสรวง ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 1.บนเขาในพื้นที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ่าวธรรมชาติ 2.อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง และ 3.ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง สำหรับกำลังพลทุกนายมีกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อกองทัพเรือ ตั้งแต่ในอดีต ทำให้กองทัพเรือพัฒนาและก้าวไกลเทียบประเทศอื่นๆ ได้จนถึงทุกวันนี้


สำหรับวันอาภากร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีการสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ตลอดจนถวายเป็นพระกุศล แด่องค์บิดาทหารเรือไทย ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645