Input your search keywords and press Enter.

เลือดทหารเรือช่วยชาติ หลังเกิดโควิด 19 เลือดขาดแคลน


กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564


เมิ่อวันที่ 6 พ.ค.64 พล.ร.ท.ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม กองเรือยุทธการบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ณ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทั่วประเทศ ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือ และเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ที่รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าสู่ภาวะวิกฤตของการขาดโลหิต กองเรือยุทธการ จึงได้เชิญชวนกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติฯ ในครั้งนี้

โดยกำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พ.ค.64 คาดว่าจะมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 นาย
กองเรือยุทธการ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากวันที่ 8 ก.พ.64 โดยร่วมกับจังหวัดชลบุรี และจะดำเนินการบริจาคเป็นระยะไปถึง วันที่ 30 ก.ค.64 หรือจนกว่าสถานการณ์การขาดโลหิตจะบรรเทา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตในภาพรวมของประเทศ


ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 09095356=5