Input your search keywords and press Enter.

“นายกจำเนียร” วิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน


วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อแก้ไขปรับปรุง

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองฝั่งถนน ถนนข้างโรงเรียนนานาชาติรักบี้ หมู่ 1 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี
เนื่องจากมีหญ้าสูงปกคลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวทาง เจ้าหน้าที่อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำรถตัดหญ้าพร้อม จนท. ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าในจุดที่รถตัดหญ้าเข้าไม่ถึง และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ


และชุดที่ สอง ลงพื้นที่บ้านมาบข่าหวาน ม.2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนนสายดังกล่าวเนื่องจากฝนฟ้าคะนองช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกิดเหตุฟ้าผ่าลงที่โคมไฟส่งผลให้ไฟส่องสว่างถนนสายบ้านมาบข่าหวานดับเป็นบางจุดจึงได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมต่อไปเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ