Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา ลุยต่อเนื่องทำความสะอาดวัดฆ่าเชื้อโควิด ในศาสนสถาน


ผู้ช่วยเลขา นายกเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลและจิตอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดหนองใหญ่ ป้องกันโควิด-19
วันที่ 28 เม.ย.64 นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา จิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา นำรถน้ำและอุปกรณ์ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ ได้กระจายกำลังกันฉีดน้ำและทำความสะอาดลานวัด ห้องน้ำ ศาลาสวดอภิธรรมและเมรุ นอกจากทำให้วัดดูสะอาดตาแล้ว ยังเป็นการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในศาสนสถาน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญ ที่ชาวบ้านมาทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันอยู่เป็นประจำอีกด้วย


นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า นายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมืองพัทยา หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้สั่งการให้ช่วยกันทำงานดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในเบื้องต้นมาโดยตลอด


สำหรับวัดวาอาราม หรือศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาทำกิจกรรมและพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการทำนุบำรุงทำความสะอาดและจัดการพื้นที่ ไม่ให้เกิดความสกปรกและมีขยะตกค้าง เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไปได้ โดยเมืองพัทยาจะได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆ ทั่วเขตเมืองพัทยาตามลำดับต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645