Input your search keywords and press Enter.

กร.จัดอบรมศาสตร์พระราชาให้แก่พลทหาร เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ก่อนปลดประจำการ


พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) มอบหมายให้ น.อ.กฤษดา จิระไตรพร ผู้บังคับการกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ จัดการอบรมพลทหาร ที่กำลังจะปลดประจำการในวาระเมษายน 2564 เพื่อปลูกฝังเกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ และทำการอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ โดยมีหัวข้อการสอน ประกอบด้วย การเตรียมดิน , เพาะกล้าดิน , ปลูกเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) , การเพาะต้นกล้าผัก , การทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ สำหรับบำรุงพืชผักและดิน , การจัดการแมลงศัตรูพืช เพื่อส่งเสริมให้พลทหารที่ปลดไป ให้มีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย เพื่อน้อมนำแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในช่วงโควิดระบาดแบบนี้ เสบียงอาหารเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่มีการปรับสูงขึ้น การปิดตัวหรืองดการจำหน่ายของแหล่งขายอาหารในภาวะต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก การมีวัตถุดิบที่หลากหลายเก็บไว้ในบ้าน หรือหน่วยงาน เพื่อทำอาหารกินเองนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ


นอกจากเนื้อสัตว์ และเครื่องเทศแล้ว สิ่งที่เราควรมีติดบ้านไว้ก็คือ “ผักสวนครัวที่ปลูกเอง” เพราะถ้าเราปลูกไว้ได้มากพอ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินได้แล้ว เรายังได้งานอดิเรกใหม่เพิ่มขึ้นด้วยการปลูกผักกินเอง นั่น คือความมั่นคงทางอาหารที่เราสร้างได้ แม้จะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อย เช่น การปลูกพริก ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง แต่เมื่อยิ่งปลูกก็จะยิ่งงอกงาม ช่วยประหยัดค่าอาหารได้ตลอดทั้งปี เมล็ดที่ได้มาจากพืชที่ปลูกก็สามารถหมุนเวียนปลูกต่อหรือแบ่งปันต่อได้ เศษผักบางชนิดอย่างเช่น หอม กระเทียม แครอท สัปปะรด ก้านผักกาด ผักสลัด ก็สามารถปักลงดินและเติบโตต่อได้เช่นกัน โดยไม่มีสิ่งเหลือทิ้ง เศษอาหารก็กลับมานำเป็นปุ๋ยใช้ต่อได้ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในการนี้ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้นำคณะภริยาสมาชิกในชมรม ร่วมศึกษาดูงานในการเรียนการสอน การเตรียมดินเพาะกล้า และการทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ ณ สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ให้กำลังพลในกองเรือยุทธการนำมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวต่อไป เมื่อวันที่ 27 เมษายน 64 ที่ผ่านมา


ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645