Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ส่งทีมงานนำรถดับเพลิงใส่น้ำเติมบ่อเก็บน้ำดิบผลิตน้ำประปา หมู่บ้านคอเขา

วันนี้ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำเติมถังผลิตน้ำดิบหมู่บ้านคอเขา ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ อุปโภค-บริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่


หากประชาชนพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางดับ ท่อประปาแตกชำรุด น้ำไม่พอใช้โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว