Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่นำน้ำใส่รถดับเพลิงแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค

จากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่กำลังกระจายไปทั่ว ทำชาวบ้านในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้ ล่าสุด วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง ส.อบต เขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำน้ำใส่รถดับเพลิงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่บ้านต่างๆในพื้นที่

อบต.เขาไม้แก้ว หลังจากทราบว่าชาวบ้านหลาย ครัวเรือน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อนำน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งมีชาวบ้านได้นำถังน้ำ และภาชนะใส่น้ำมารอรับน้ำจากทางเจ้าหน้าที่ที่นำน้ำมาแจกในครั้งนี้