Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วส่งทีมงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โรงเรียนและวัดในพื้นที่

วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่นบริเวณ บ้านบ้านพักพนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว,โรงเรียนเขาไม้แก้ว, วัดเขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งถูกแพร่กระจายโดยยุงลายสวย (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศ ทุกวัยแม้กระทั่งเด็กเล็ก มีอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก


อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่มีน้ำหรือทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น ที่อาจมีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขนขาวและกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุง ใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ นอนในมุ้ง
หากมีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา ให้รีบพบแพทย์ทันที


ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว