Input your search keywords and press Enter.

ทำดี ต้องชื่นชม ผบ.นสร.กร. มอบประกาศยกย่องชมเชย 3 กำลังพล ทำความดี


พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
(ผบ.นสร.กร.) มอบประกาศยกย่องชมเชย และมอบรางวัล แก่ จ.อ.ไกรพล พรหมศร จ.อ.สหรัฐ บุญชู และพลทหาร สราวุฒิ อ่อนสนิท 3 กำลังพล เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี


จากกรณี เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 เวลา 12.00 น. จ.อ.ไกรพล พรหมศร ตำแหน่ง จ่าปืน เรือประมงลำที่ 1 หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กองสนับสนุน นสร.กร. ได้ช่วยเหลือผู้ขับขี่รถ จักรยานยนต์ ที่เกิดอาการชักเกร็งล้มลงบนถนน โดยมี จ.อ.สหรัฐ บุญชู ตำแหน่ง พลขับรถ หมวดรถยนต์ แผนกยานพาหนะ กอง สน.นสร.กร. และ พลทหาร สราวุฒิ อ่อนสนิท ตำแหน่ง พลลูกมือ ตอนคลังพลาธิการ หมวดบริการ กองร้อยบังคับการและบริการ กรมรบพิเศษที่ 2 นสร.กร. ได้เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

จนผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย นสร.กร.ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กำลังพลทั้ง 3 นาย เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป จึงได้จัดให้มีพิธี มอบประกาศยกย่องชมเชย และมอบรางวัล ให้ในครั้งนี้ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (บก.นสร.กร.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64 ที่ผ่านมา


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645