Input your search keywords and press Enter.

นักท่องเที่ยวแห่ถ่ายรูปตะไคร่น้ำสีเขียวสะท้อนน้ำสวยงาม

 

เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยบริเวณโขดหินนั้นมีตะไคร่น้ำเกาะเป็นสีเขียวทั่วบริเวณส่งประกายสะท้อนกับแสงแดดเมื่อส่องกระทบสร้างความสวยงามอย่างมาก โดยมีนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน นักเรียน หลายคน ต่างเดินทางมาถ่ายรูปเพื่อลงโซเชียลและส่งให้บรรดาเพื่อนๆ

สำหรับปรากฎการ์ณธรรมชาติครั้งนี้จะเกิดขึ้น ปีละครั้ง จะอยู่ในช่วงน้ำที่จะลงไล่ๆกับโขดหินทำให้เกิดตะไคร่เกาะตามโขดหินสีเขียวคล้ายสนามหญ้าทำให้มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวเลยมาถ่ายรูป ซึ่งปีหนึ่งจะมีเพียง 1-2 อาทิตย์เท่านั้นก็จะตายและเป็นโขดหืนปรกติ