Input your search keywords and press Enter.

คึกคัก รับสมัครเลือกนายก-สมาชิก ทม.พนัสนิคม หวังเป็นฝ่ายค้าน


สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นไปอย่างคึกคัก หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ส่งหลานสาวเข้าชิง หวังเข้าเป็นฝ่ายค้าน เสนอ พัฒนาคูคลอง


วันที่ 8 ก.พ.64 ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ใช้เป็นสถานที่รับสมัคร รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เมืองพนัสนิคม ซึ่งมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนี้ 8 ม.ค.64 เป็นวันแรก ก่อนเวลา 08.30 น.ได้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก เดินทางมา จำนวน 2 คน และได้ใช้วิธีล้วงเบอร์ ซึ่งผลปรากฏว่า นายวิจัย อัมราลิขิต อดีตนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ได้เบอร์ 1 และ นายนภดล ทองนพเก้า อดีต รองนายกเมืองพนัสนิคม ได้เบอร์ 2


ขณะเดียวกัน นายวิจัย อัมราลิขิต หัวหน้าทีมกลุ่มพนัสก้าวหน้าพัฒนา ได้มีการส่งสมาชิกลงเลือกตั้งครบ 3 เขต จำนวน 18 คน มีผู้สมัครอิสระ จำนวน 5 คน และมี กลุ่มเพื่อแผ่นดินพนัส ส่งสมัครลงเขต 3 จำนวน 1 คน คือนางสาวอรวรรณ บุญเพิ่ม อายุ 37 ปี หลานสาวนายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่งได้มีบรรดากองเชียร์ ต่างเดินทางมาให้กำลังใจกับ นางสาวอรวรรณ เป็นจำนวนมากอย่างไม่ขาดสาย เพื่อหวังต้องการเข้าไปเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้าน ในการเข้าไปเป็นฝ่ายค้านเพียงคนเดียวในสภา และมีบทบาทเสนอเรื่องที่มีประโยชน์แก่ ประชาชนกับทางคณะผู้บริหาร
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645