Input your search keywords and press Enter.

ภัยมา ราชนาวี โดยทัพเรือภาคที่ 1 เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ส่งกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขัง บริเวณถนนหน้าสวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รีบดำเนินการให้การช่วยเหลือรถยนต์ที่ระบบเครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมไปถึงการช่วยเหลือในการระบายน้ำ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาการจราจร และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้


ในการนี้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในการบังคับบัญชาของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ตลอด 24 ชม.

“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน