Input your search keywords and press Enter.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว Big cleaning Day ทำความสะอาด เตรียมพร้อมวันเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจัด Big cleaning Day ทำความสะอาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ ยังถาวร, นายบัญชา อุดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัด Big cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว โดยใช้รถน้ำฉีดล้างและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในห้องเรียนอาคารต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้วเพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้


ทางด้าน นางสุภาวดี จันทรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในการจัด Big cleaning Day ในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้หลังจากปิดเรียนจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 รอบ 2 โดยเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเด็กนักเรียนที่มาเรียนและผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน ตามมาตรการการป้องกันโควิด-19