Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บ.ต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ้นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว,โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า, โรงเรียนบ้านภูไทร

นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บต.เขาไม้แก้วเปิดเผยว่าได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งจะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้หลังจากปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา1 เดือนหลังจากเกิดสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2

การลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ปฎิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นนั้นเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความสบายใจ อีกทั้งทาง อบต.จะได้จัดทำเอกสารคู่มือการระวังและป้องกันออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนพร้อมด้วยการออกประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ประชาชนได้รับทราบกันตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดที่รู้ตัวว่ามีไข้ก็ขอให้ท่านรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อกันการแพร่ระบาด พี่น้องประชาชนซึ่งสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ 0-3807-2634,0-3807-2635 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วยินดีรับใช้ประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดในเวลาราชการ