Input your search keywords and press Enter.

“การ์ดไม่ตก” อบต.เขาไม้แก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19

 


วันที่ 19 ม.ค 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บ.ต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ้นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามชุมชนต่างๆ บริเวณหมู่บ้านทองเมือง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ บ้านแปลงเก้า ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บต.เขาไม้แก้วเปิดเผยว่าได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นนั้นเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความสบายใจอีกทั้งทาง อบต.จะได้จัดทำเอกสารคู่มือการระวังและป้องกันออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนพร้อมด้วยการออกประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ประชาชนได้รับทราบกันตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดที่รู้ตัวว่ามีไข้ก็ขอให้ท่านรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อกันการแพร่ระบาด

พี่น้องประชาชนซึ่งสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ 0-3807-2634,0-3807-2635 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วยินดีรับใช้ประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดในเวลาราชการ