Input your search keywords and press Enter.

หาดจอมเทียนน้ำใส ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเล่นน้ำ อาบแดด

วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่บริเวณชายหาดจอมเทียน พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี น้ำทะเลใสสะอาด ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ำ อาบแดด กันในช่วงนี้ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ เมืองพัทยา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเล่นน้ำตามบริเวณชายหาดจอมเทียนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน มีเพียงนักท่องเที่ยวที่อาศัยเมืองพัทยาที่ออกมาเล่นน้ำ


ซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์ในพื้นที่เมืองพัทยา ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 4 แล้ว ถ้าจังหวัดชลบุรีสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ไว้ได้ อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชายหาดจอมเทียนซึ่งช่วงนี้นำ้ทะเลใสอย่างมาก