Input your search keywords and press Enter.

ช่วงวิกฤตการณ์โควิค-19 ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบมากชาวชุมชนเขาขยายบ่อวินทำหอยทอดแจก


*****นายชานนท์ แก่นสาร ประธานชุมชนเขาขยาย หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนได้ทำ หอยทอด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนซึ่งช่วงนี้เกิดวิกฤตการณ์โควิค-19รอบสองขึ้นและมีความรุนแรงมากกว่าเดิมหลายเท่า จังหวัดชลบุรีขึ้นอันดับผู้ที่ติดเชื้อระดับต้นของประเทศและอำเภอศรีราชาขึ้นอันดับ 1 ของชลบุรี

*****ซึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อวินของเราดีงามและน่าอยู่เสมอ เพราะเรามีการแบ่งปันทันที โดยไม่ต้องให้ใครร้องขอ สำหรับพี่น้องที่อยู่ชุมชนที่อาจกำลังเดือดร้อนจากการตกงาน และขาดรายได้ในช่วงนี้ สามารถมารับ หอยทอดไปทานกันฟรีๆได้เลย เพื่อเป็นช่วยแบ่งเบาภาระหรือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ตกงาน หรือบางคนโรงงานสั่งพักงานไปก่อน