Input your search keywords and press Enter.

จิตอาสาร่วมตัวกันแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19รอบ2


*****ที่บริเวณรินถนนสาย331 ทางเข้าคอนโดบ่อวิน ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กลุ่มจิตอาสาได้นำหน้าอนามัยชนิดผ้ากว่า300ชิ้น มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป และ กลุ่มผู้ที่ใช้แรงงานพักอยู่ในคอนโด ซึ่งสถานะเกี่ยวกับ ไวรัสโควิค-19 นั้นในขณะนี้ซึ่งถือว่าวันนี้(11มค.)อำเภอศรีราชามีผู้ติดเชื้ออันดับ1ของจังหวัดชลบุรี 271 รายยอดรวมจังหวัดชลบุรี 587รายซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นของประเทศ จำนวนและผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น และการระบาดมีแนวโน้มจะเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คนมากขึ้นและรุนแรงในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดและมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น

*****จึงอยากให้ช่วยกันรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือจากสหกรณ์ได้สนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆผู้ที่ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปได้สวมใส่ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับชุมชน