Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้วลงพื้นที่พ่นหมออกวันกำจัดยุงลาย


*****วันนี้ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่นตามบ้านเรือน หมู่บ้านหนองตาสน ม.1 ต.เขาไม้แก้ว ตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งถูกแพร่กระจายโดยยุงลายสวย (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศ ทุกวัยแม้กระทั่งเด็กเล็ก มีอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก

*****อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่มีน้ำหรือทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น ที่อาจมีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขนขาวและกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุง ใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ นอนในมุ้ง หากมีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา ให้รีบพบแพทย์ทันที
ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว