Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ


*****วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.ม.1และ นายบัญชา อุดง ส.อบต.ม.2 ควบคุมดูแลการออกพ่นยาฆ่าเชื้อสอบถาม แนะนำประชาชนเพื่อสร้างความความมั่นใจปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ การออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้


*****เจ้าหน้าที่ อบต. ยังได้ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ต่างๆ แหล่งชุมชนต่างๆที่มีประชาชนพลุกพล่าน ทั้ง ศาลาประชามคมหมู่บ้าน และบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านภูไทร ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อของ โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง เพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
และขอความร่วมมือกับประชาชนที่รู้ตัวว่ามีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อกันการป่วยติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19