Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุช เนรมิตสวนมิตรภาพที่ 10 ในสถานทูตเบลเยียม


*****นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนมากกว่า 100 คน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิตรภาพสถานที่พักเอกอัครราชทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย( Friendship Garden ) เลขที่ 44 ถนนสาทร 6 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย – เบลเยี่ยม โดยมี ฯพณฯ ซีบิลล์ เดอ การ์ทิเย่ร์ ดีฟส์ เอกอัครราชทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นาย บีนอย คู่สมรส ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทางสวนนงนุชพัทยา


*****นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ทางสวนนงนุชพัทยา จึงเข้าเนรมิตสวนแห่งมิตรภาพ เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ ทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวน นำต้นไม้นับพันต้น เข้าปรับภูมิทัศน์ สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวคิด Friendship Garden สวนนี้เป็นสวนที่ 10 ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ประเทศ โดย ได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวน พร้อมนำต้นไม้นับพันต้น มูลค่านับล้าน เข้าปรับภูมิทัศน์สถานที่พักเอกอัคราชทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวคิด Friendship Garden สวนนี้เป็นสวนที่ 10 ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดสวนครั้งนี้ทางด้าน นาย บีนอย คู่สมรส ซึ่งก็เป็นนักจัดสวนจากประเทศเบลเยี่ยม ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบสวน Friendship Garden ในครั้งนี้ด้วย


*****สำหรับสวนนงนุชพัทยา ได้จัดสวนตามสถานฑูตมาแล้ว 9 สวน 9 สถานทูต โดย สวนนี้เป็นสวน ที่ 10 และเป็นสวนที่3 ของ ปี 2563 สำหรับสวนที่สวนนงนุชไปจัดสวนทั้งหมด 10 สถานฑูต ได้แก่ 1. สถานทูตอินโดนีเชีย 2. สถานทูตภูฎาน 3. สถานทูตปากีสถาน 4. สถานทูตฝรั่งเศส 5. สถานทูตลาว 6. สถานทูตเนปาล 7. สถานทูตกัมพูชา 8. สถานทูตพม่า 9. สถานทูตรัสเชียและ 10. สถานทูตเบลเยียม


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323