Input your search keywords and press Enter.

สคช. บุกท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา พร้อมสร้างกำลังคนมืออาชีพ รับท่องเที่ยวแลนด์มาร์กใหม่ชลบุรี


นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา เพื่อวางแผนเตรียมการประเมินสมรรถนะให้กับคนในอาชีพมากกว่า 300 ราย ที่มีทั้งประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผู้คัดแยกอาหารทะเล ซึ่งเป็นการรองรับการเปิดท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ตลาดลอยน้ำที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในต้นปี 2564 และยังจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองแห่งมืออาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือคนในอาชีพ และคนในชุมชนให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินเรียกว่าได้รับการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐว่าสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพตัวจริง นับเป็นการสร้างโอกาสขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย