Input your search keywords and press Enter.

ค่า pm 2.5 ที่พัทยาขึ้นตัวแดงในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พื้นที่เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีลักษณะคล้ายหมอกควันปกคลุมไปทั่วเมืองพัทยา แต่สภาพอากาศอบอ้าวทั้งวัน โดยบรรยากาศบนเขาทัพพระยาซึ่งเป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์เมืองพัทยา โดยมองจากชุดชมวิวลงไปจะเห็นสภาพหมอกควันสีขาว ฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่เมืองพัทยาอย่างชัดเจน ซึ่งหมอกควันสีขาวดังกล่าวทำให้เกิดมีอาการแสบจมูก แสบตา หากสัมผัสในเวลานานๆ ส่วนบริเวณชายหาดพัทยาก็มีหมอกควันปกคลุม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังพื้นที่เมืองพัทยาเกรงว่าอาจจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน และอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ฝุ่น PM2.5 เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ผ่านมามีค่าฝุ่นเกินมาตราฐาน ซึ่งอยู่ในระดับสีแดงเป็นฝุ่น  PM2.5 โดยฝุ่นภายในพื้นที่เมืองพัทยาจะเกิดขึ้นคล้ายๆกันพื้นที่ กทม. แต่ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เมืองพัทยาสะสมไม่เกิน 1 วัน แต่ถ้าวันไหนมีลมพัด และการจราจรไม่ติดมากจนเกินไป ค่าฝุ่น PM2.5 ก็จะลดลงตามไปด้วย

 

นายมาโนช กล่าวต่อว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา ช่วงนี้ขอความรวมมืองดเผาขยะ และงดใช้รถที่มีควันดำในการสัญจรในชุมชนที่หนาแน่น เพราะว่าการเผาขยะ และควันดำจากรถจะทำให้ค่า  ฝุ่น PM2.5 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอก ก็ควรที่จะสวมใสหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกัน ฝุ่น PM2.5