Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเร่งปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง


*****เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 พ.ย. 63 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในหมู่บ้านภายในพื้นที่บ้านล่าง(ห้วยไข่เน่า) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

*****เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจึงส่งผลกระทบทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนตามหมู่บ้านเป็นบางจุดได้รับความเสียหายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าออกไปทำการซ่อมแซมปรับปรุงให้กับประชาชน พร้อมทั้งตัดหญ้าข้างทาง บริเวณบ้านสำนักยาง ม.4 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากประชาชนพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางดับ ท่อประปาแตกช่ำรุด โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน