Input your search keywords and press Enter.

สัตหีบ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่6 เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต


*****วันนี้ 25 พ.ย.63 พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.อ. สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 95 โดยมี พล.ร.ท. อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจนผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมวางพวงมาลาเป็นเกียรติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 ริมถนนสุขุมวิทหมายเลข 3 กม.ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 


*****พล.ร.อ. สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า ในพิธีวางพวงมาลา กองทัพเรือ และทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติเป็นจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระราชทานที่ดินทรงสงวนบริเวณอำเภอสัตหีบ ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มีที่อยู่อาศัย และกองทัพเรือใช้เป็นที่ตั้งหน่วยทหารเรือในปี พ.ศ.2465 อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาทางด้านการทหารที่มีพระเนตรกว้างไกล และทรงตระหนักถึงความสำคัญของกองทัพเรือ ที่จำเป็นต้องมีฐานทัพเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชัยภูมิที่เหมาะสม และเป็นที่มั่นในการป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ทำให้กองทัพเรือ มีฐานทัพเรือเพื่อเป็นฐานส่งกำลังบำรุง และที่จอดเรือรบ รวมทั้งเป็นที่ตั้งหน่วยงานสำคัญตราบจนทุกวันนี้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323