Input your search keywords and press Enter.

สื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานหลายองค์กร ร่วมนำสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนไทรโยคใหญ่


*****ที่โรงเรียนไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี นาย ไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธาน กต.ตร.สภ หนองปรือ นาย สัมภาษณ์บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา พร้อมด้วยสื่อมวลชลทั้งจังหวัดชลบุรี ศรีราชา พัทยา สัตหีบ ได้ร่วมกันนำของข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องกีฬา รวมถึง เงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท มามอบให้กับทางโรงเรียนไทรโยคใหญ่ หลังทางโรงเรียนประสานงานมายัง นาย สุวัฒช้ย หอมชื่น กรรมการทางสมาคมนักข่าวพัทยา ในการขออนุเคราะห์ข่าวสารอาหารแห้งรวมถึงเครื่องกีฬา โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคใหญ่ เป็นผู้รับมอบ


*****นางสาวศศิกานต์ หลวงนุช ตัวแทนครูโรงเรียนไทรโยคใหญ่ กล่าวว่า โรงเรียนไทรโยคใหญ่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 34 คนนักเรียนจำนวน 513คนเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน 63 คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 266 คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 144 คนและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ อีกทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากสพฐ. โดยนักเรียรส่วนมากเป็นนักเรียนที่ยากไร้หลายเชื้อชาติ บางคนยังไม่มีนามสกุล แม้ใครหลายคนจะมองว่าโรงเรียนจะติดถนนแต่ก็ประสบปัญหางบประมาณบางทีต้องนำงบประมาณชั้นประถมมาแบ่งให้กับทางนักเรียนมัธยมเพราะไม่มีงบประมาณอาหาร ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนซึ่งทางโรงเรียนต้องใช้ปริมาณข้าวสารในการหุงให้เด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวน 20 กิโลกรัม จึงได้ขอทำการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหารและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนไทรโยคใหญ่


*****นาย ไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธาน กต.ตร.สภ หนองปรือ กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีที่ได้เดินทางมาร่วมกับกลุ่มนักข่าวพัทยา ชลบุรี สัตหีบ ศรีราชา มานำสิ่งของมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนไทรโยคใหญ่ ตอนแรกที่เข้ามาก็รู้สึกว่าโรงเรียนใหญ่โตแต่พอมาคุยจึงรู้ว่าโรงเรียนได้รับปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมที่ไม่ได้งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ซึ่งก็ได้ร่วมสนับสนุนค่าใช่จ่ายให้กับโรงเรียนไปส่วนหนึ่งสำหรับใครที่สนใจจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034 -256062

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323