Input your search keywords and press Enter.

เปิดอบรม ทำใบอุนุญาติขับขี่ “ปลอดภัยสร้างวินัยจาราจร”


*****ที่ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดการอบรมภาคทฤษฏี ผู้ต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักยานยนต์ ในโครงการ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับกรมการขนส่งบางละมุง และสถานีตำรวจภูธร นาจอมเทียน โดยนำวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้ อาทิ นาย พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์ อดีตหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ ร.ต.อ. ชัชชัย ศรีพลัง รองสารวัตรจราจร สภ. นาจอมเทียน ซึ่งในรุ่นที่ 217 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรม 70 คน ในเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยพระราชบัญญัตจราจรทางบก ปี 2522 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย เครื่องหมายพื้นทาง การบำรุงรักษา การรับรู้สถานการณ์อันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับมารยาท และจิตสำนึก รวมถึงการเฉลยข้อสอบต่างๆ ที่กรมการขนส่ง เคยนำมาออกมาเป็นข้อสอบ


*****เมื่ออบรมจบแล้ว จะได้รับหนังสือรับ รอง และรายงานผลการอบรมเพื่อนำไปประกอบ ในกระบวนการขอหรือรับใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่ง ได้ทั่วประเทศ


*****ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปิด อาคารฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ ไอดีไลน์ pansak 49 หรือ โทร. 094556 2534 โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และตัวจริง พร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาทสมัครด้วยตนเอง การอบรมทุกวันอาทิตย์ วันละ 5 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.00 น ถึง 14.00 พัก 1 ชั่วโมง
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645