Input your search keywords and press Enter.

ผู้ใหญ่บอม สัตหีบ แจกอาหารฟรี กว่า500ชุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้(13ต.ค.) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณซอยบ่อนไก่ สัตหีบนายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลสัตหีบร่วมกับ หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์หมู่บ้านนิรันดา และร้านปายละเมอ ร่วมกันแจกก๋วยเตี๋ยวไก่จำนวนกว่า 500 ชุด แก่พี่น้องประชาชนทั่วไป

เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 เจ้าภาพจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเราชาวไทย

ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มารับอาหารแจกฟรีในวันนี้ ต่างซาบซึ้ง เพราะเป็นช่วงยุคโควิด-19 ทุกคนหาเช้ากินค่ำ อาหารที่ได้รับในวันนี้ จึงเป็นอาหารที่จะต่อชีวิตพวกเขาไปอีก 1 มื้อ ซึ่งบางคนก็นำกลับไปรับประทานพร้อมกับครอบครัวต่อไป