Input your search keywords and press Enter.

น้ำใจ สส.เป้า ประธานกลุ่ม เชนจ์ ชลบุรี มอบเสื้อให้นักกีฬาและผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย


นายณัฐชัย แสงศรี (ผู้ใหญ่นวย) ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตร 2 อุดมศักดิ์สัตหีบ นำโดย นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (สส เป้า) หัวหน้ากลุ่ม CHANGE CHONBURI (กลุ่มเช้นจ์ ชลบุรี) ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.ชลบุรี ได้สนับสนุนเสื้อ CHANGE CHONBURI ให้กับทีมตะกร้อวัดป่ายุบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม


ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มอบเสื้อ CHANGE CHONBURI ให้กับชมรมเต้นแอโรบิคสัตหีบ จำนวน 500 ตัว เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ณ สวนสุขภาพหมู่บ้าน กาญนา ซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนำมาสวมใส่ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันการเต้นแอโรบิค ผู้สูงอายุที่จังหวัดราชบุรี ใน 4 ต.ค.63 นี้


นายณัฐชัย แสงศรี กล่าวว่า ได้ประสานและทำหนังสือขอเสื้อทีมจาก นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ประธานกลุ่ม CHANGE ชลบุรี ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน โครงการเพื่อสังคมและประ ชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงได้นำเสื้อมามอบให้ดังกล่าว


โดยประธานชมรมแอโรบิคสัตหีบ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกลุ่ม CHANGE ชลบุรี ที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่มาร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกาย ให้สุขภาพแข็งแรง และฝากขอบคุณท่าน จิรวุฒิ สิงห์โตทอง อย่างสูงในความเอื้อเฟื้อมอบเสื้อทีม CHANGE CHONBURI สำหรับลงแข่งขันการเต้นแอโรบิค ที่จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย