Input your search keywords and press Enter.

     วัดบางเสร่คงคารามร่วมกับเยาวชนจิตอาสา ลงแจกสิ่งของยังชีพ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้เวลา16:00นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ ตัวแทนวัดบางเสร่คงคารามพร้อมด้วยเยาวชนจิตอาสา ลงพื้นตำบลบางเสร่ แจกสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน89ชุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล

ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับอาหารสิ่งของถุงยังชีพในวันนี้ ต่างซาบซึ้ง เพราะเป็นช่วงยุคโควิด-19 ทุกคนหาเช้ากินค่ำ ถุงยังชีพที่ได้รับในวันนี้ จึงเป็นสิ่งที่จะต่อชีวิตและครอบครัวต่อไป ได้ไม่มากก็น้อย