Input your search keywords and press Enter.

อดีต ผบ.ทอ.ทอดกฐินสามัคคี ได้จตุปัจจัยกว่า1.2 ล้านบาท ถวายวัดวันยาวล่าง


พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมแพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ ภริยา และเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวันยาวล่าง อ.ขลุง จันทบุรี โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ และคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


งานบุญการทอดกฐิน เป็นกาลทานตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้


กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำ


สำหรับจตุปัจจัยที่รวบรวมมาได้ในครั้งนี้ จำนวน 1,290,250 บาท ได้รับจากกำลังศรัทธาของ พี่น้องประชาชนเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน และคณะสื่อ มวลชนเข้าร่วมสมทบ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างหอระฆัง สำหรับกิจของพระสงฆ์ต่อไป.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645