Input your search keywords and press Enter.

กลุ่ม CHANGE ชลบุรี ปันน้ำใจมอบทุนทัศนศึกษาให้เด็กนักเรียน


นายณัฐชัย แสงศรี หรือผู้ใหญ่ นวย ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วย นาย ประทีป นาคบังเกิด ทนายที่ปรึกษา กลุ่ม CHANGE CHONBURI ได้เป็นตัวแทนของ สส.เป้า นาย จิรวุฒ สิงห์โตทอง ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.ชลบุรี ประธานกลุ่ม CHANGE CHONBURI (เชนจ์ ชลบุรี) ได้เดินทางมาที่ โรงเรียนบ้านหินวง ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนำเงิน จำนวน 20,000 บาท มอบให้ ผอ.โรงเรียนบ้านหินวง ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียน เดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีนางพรศิริ อุชี ผอ.โรงเรียนบ้านหินวง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ


นายณัฐชัย แสงศรี กล่าวว่าตามที่ โรงเรียนบ้านหินวง ได้ขอรับการสนับ สนุนเงินทุน เพื่อนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จึงได้นำเรียน สส.เป้า นาย จิรวุฒ สิงห์โตทอง ประธานกลุ่ม CHANGE CHONBURI (เชนจ์ ชลบุรี) เมื่อทราบเรื่อง จึงได้ให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่าน ที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน ตามชนบทต่างๆ ที่ยังขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งท่านได้ตระ หนักถึงปัญหาเหล่านี้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือส่งเสริม ในสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนอยู่ นอกจากนี้แล้ว ประธานกลุ่ม CHANGE CHONBURI ยังได้จัดโครงการแรลลี่การกุศล เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


ด้าน นางพรศิริ อุชี ผอ.โรงเรียนบ้านหินวง ได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกดีใจปลื้มปิติและขอบคุณ ท่านจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พร้อมนายณัฐชัย แสงศรี และคณะกลุ่ม CHANGE CHONBURI อย่างยิ่งที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสำคัญกับการศึกษาของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหินวง


ซึ่งโรงเรียนบ้านหินวง เป็นโรงเรียนในชนบทเล็กๆ ที่มุ่งหวังได้รับการแก้ไขให้มีคุณภาพทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในชนชบท ให้ทัดเทียมหรือเทียบเท่ากับเด็กนักเรียนในเมืองที่เจริญแล้ว ถ้าหากมีบุคคลที่เห็นความสำคัญของการเรียน การศึกษาของเด็กนักเรียนในชนบทอย่าง ท่านจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นี้แล้ว อีกไม่ช้านานเราคงจะได้เห็นนักเรียน ในโรงเรียนตามชนบทเก่งเทียบเท่านักเรียน โรงเรียนในเมืองที่เจริญอย่างแน่นอน ผอ.โรงเรียนบ้านหินวง ได้กล่าวในตอนท้ายอย่างซาบ ซึ้ง ในน้ำใจของ กลุ่ม CHANGE CHON BURI ที่มอบให้ในครั้งนี้
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645