Input your search keywords and press Enter.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี


ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและตราด เมื่อคืนวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมที่พักอาศัยของประชาชน หลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือโดย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเร่งด่วน


อนึ่ง ในเวลา 19.30 น ของวันเดียวกัน ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 โดย เรือเอก ชำนาญ สว่างแจ้ง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 543 (บ้านผักกาด) ได้จัดกำลังพลในสังกัด ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษ และไฟฟ้าลัดวงจร


ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยต่างๆ ต่างๆในกองทัพเรือทุกพื้นที่ เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุน รัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง