Input your search keywords and press Enter.

โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จัดงานยุวบัณฑิต เสริมฐานรากทางการศึกษาที่แข็งแกร่ง

ที่โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ดร.ศิรินา โพยประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา เป็นประธานในพิธีงานยุวบัณฑิตและมอบวุฒิบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 โดยมี นาย ไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 158 คน เข้าร่วมในพิธี

สำหรับบรรยากาศภายในงาน ได้จัดซุ้มถ่ายรูปประดับประดาให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก พร้อมส่งตัวยุวบัณฑิตเดินเข้าสู่พิธี ต่อจากนั้นตัวแทนยุวบัณฑิตกล่าวคำขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และคุณครู นอกจากนี้ภายในงานได้มีการแสดงโชว์ของยุวบัณฑิตระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 พร้อมร่วมร้องเพลง คนแรกที่รัก สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับยุวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งเสริมฐานรากทางการศึกษาที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป