Input your search keywords and press Enter.

เปิดตัวผู้สมัครประธานสภาทนายความ 2565

กลุ่มทนายความพัทยา เปิดตัวทนายอ้าย ชาญยุทธ ยังปรีดา สู้ศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา เพื่อเป็นกระบอกเสียงผลักดันนโยบายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ และช่วยเหลือทนายความศาลจังหวัดพัทยา
ที่โรงแรมเวลคัมเวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา ได้มีการจัดกิจกรรมงาน CHANGE TO BE BETTER PATTAYA งานพบปะสังสรรค์กลุ่มทนายความพัทยา ซึ่งจะเป็นการรวมตัวของทนายความพัทยาเพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของคดีความ โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านยุทธศาสตร์, นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา, นายดำรงเกียรติ พินิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนางอัมพร แก้วแสง ประธานคณะกต.ตร.สภ.เมืองพัทยา เข้าร่วมในงานครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัวผู้ลงสมัครประธานสภาทนายความปี 2565 นายชาญยุทธ ยังปรีดา หรือทนายอ้าย เพื่อลงชิงประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยาประจำปี 2565


นายชาญยุทธ ยังปรีดา ขึ้นกล่าวบนเวทีว่า นอกจากงานนี้จะเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนพี่น้องทนายความจังหวัดพัทยาแล้ว ยังขอถือโอกาสแนะนำตัวเพื่อขอการสนับสนุนจากทุกทนายความทุกคนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อลงชิงชัยในตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา ด้วยมีความต้องการและอยากเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องทนายความในเขตศาลจังหวัดพัทยาในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้องค์กรอื่นๆยอมรับและเป็นที่ยอมรับในสังคม และมีความตั้งใจตามนโยบายที่ตั้งไว้หากได้รับตำแหน่ง อาทิ จะจัดกิจกรรมระดมทุนไว้เป็นส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือทนายความที่เจ็บป่วยถาวร โดยจะช่วยเหลือเป็นรายเดือน การจัดกีฬาระหว่างองค์กร, การให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการตั้งกองทุนช่วยเหลือทนายความกรณีเสียชีวิตและกองทุนช่วยเหลือทนายความอาวุโสและการช่วยเหลือทนายความอาสาให้ความเสมอภาคในการลงชื่อนั่งเวรและกรณีเกิดปัญหาหรือขัดขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ
สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยามีบทบาทหน้าที่หลักคือดูแลทนายอาสาตามจุดโรงพักทั้ง 13 โรงพักและทนายความที่อยู่ในเขตศาลจังหวัดพัทยาทั้งหมด มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายน 2565