Input your search keywords and press Enter.

พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความโรงเรียนปลอดภัย


วันนี้ (26 เม.ย.65) เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายศุภมิตร ศิรกันฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดเรียงความ “โรงเรียนปลอดภัย” โดยมี อธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ


สืบเนื่องจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการประกวดแข่งขันเรียงความ หัวข้อ “โรงเรียนปลอดภัย” เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งทักษะความสามารถของตนเอง และยังเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกด้วย