Input your search keywords and press Enter.

อธิบดีกรมทางหลวง..ก้นร้อน!!! เร่งลงพื้นที่ ตรวจสอบความคืบหน้า ถนนเส้น รย.3013 สายปากร่วม-มาบยางพร ที่ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก กำชับผู้รับเหมา ต้องให้เสร็จทันตามสัญญา..


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่ เพื่อเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องกับ โครงการก่อสร้างถนนเส้น รย.3013 ปากร่วม-มาบยางพร จ.ระยอง ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2561 จนปัจจุบัน ยังไม่แล้วเสร็จ โดยทางผู้รับเหมา บริษัท ประชาพัฒน์ จำกัด แจ้งว่า เพราะปัญหาโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้การก่อสร้างถนนเกิดการล่าช้า จึงได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด หามาตรการดำเนินการ และได้กำชับเร่งรัด ให้เสร็จทันตามที่กำหนดไว้คือ วันที่ 9 พ.ย. 65


หลังจากการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า ถนนเส้น รย.3013 ปากร่วม-มาบยางพร ร่วมกับ นายสถาพร สมุทรน้อย ปลัดอำเภอปลวกแดง ซึ่งได้พบว่า แขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้ทยอยนำกรวย และเพิ่มอุปกรณ์ป้าย และ ไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดอันตราย ตามแยกทางร่วมต่างๆ นำมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้ทางผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวเกิดความปลอดภัย


ส่วนในเรื่องของการก่อสร้างถนนล่าช้านี้นั้น หลังจากที่ นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 5 ได้นำเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และความล่าช้าของการก่อสร้างถนนเส้น รย.3013 บ่อวิน-มาบยางพร จ.ระยอง นำเข้า กระทรวงคมนาคม พร้อมกับยื่นเรื่องต่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ด้วยตัวเอง พร้อมกับกล่าวเสริมให้ทาง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทราบเพิ่มเติมถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ทนทุกข์ทรมารมานานกับถนนเส้นทางดักล่าว ที่ทำการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2561 แต่ไม่มีความคืบหน้า


หลังจากที่ทาง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบข้อมูลจาก นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 5 จึงได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ออกตรวจสอบและสอบถามถึงเหตุผล ในความล่าช้าของการก่อสร้างถนนเส้นทางดังกล่าว อย่างเร่งด่วน พร้อมกับได้เรียก นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าพบด่วน เพื่อชี้แจงในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับสั่งกำชับให้ทาง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จัดการในเรื่องของถนนเส้น รย.3013 ห้วยปราบ-มาบยางพร ให้แล้วเสร็จ และกำชับผู้รับเหมา ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดคือ วันที่ 9 พ.ย. 2565 นี้ โดยไม่มีข้อยกเว้น
หลังจากที่พี่น้องประชาชนและชาวบ้านบ่อวิน อำเภอศรีราชา และ พี่น้องประชาชนในตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต่างทราบว่า ทางผู้ใหญ่ได้ให้ความสนใจ และได้มีการกำชับให้ผู้รับเหมา ดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทาง รย.3013 ห้วยปราบ-มาบยางพร ให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทันทีที่ทราบข่าว พี่น้องประชาชนและชาวบ้านบ่อวิน อำเภอศรีราชา และ พี่น้องประชาชนในตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต่างดีใจกันเป็นอย่างมาก พร้อมกับกล่าวขอบคุณ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 5 ที่ลงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้