Input your search keywords and press Enter.

ยังเดินหน้าต่อเนื่อง ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา

วันนี้ 8 เมษายน 2565 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขต 2 ได้ออกแนะนำตัวแก่ชาวบ้าน ที่ชุมชนเจริญสุขพัฒนา และหมู่บ้านหมู่บ้านธัญวัลย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยเข้าแนะนำตัวแก่ชาวบ้านรวมถึงเข้าพูดคุยเรื่องต่างๆ ในเมืองพัทยา โดยมีการพูดคุย ประชาสัมพันธ์นโยบายเพื่อขอคะแนนเสียง


นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตนกับผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขต 2 ลงพื้นที่หาเสียงที่ชุมชนเจริญสุขพัฒนา และหมู่บ้านธัญวัลย์ ซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวมุสลิมอาศัยอยู่ ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมและร่วมงานกันมาอย่างยาวนาน ในวันนี้ได้ที่ลงพื้นที่หาเสียงเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และมาชี้แจงถึงนโยบายของกลุ่มเรารักพัทยา พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645