Input your search keywords and press Enter.

นาวีเฮ้าส์ ร่วมเทศบาลเขาชีจรรย์ เร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ถูกต้นไม้ล้มทับช่วงพายุลมฝนที่ผ่านมา

ในวันนี้ 7 เม.ย.65 นายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์พร้อมด้วย นาย ธณพง โครตมณี นายกเทศมนตรี ตำบลเขาชีจรรย์ ลงพื้นที่ชุมชนหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชน และครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้หักโค่นทับใส่บ้านได้รับความเสียหาย ในช่วงพายุลมฝนที่ผ่านมา


นาย พนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ กล่าวว่า ทางหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ได้รับการประสาน จากเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ว่ามีบ้านเรือนประชาชนถูกพายุลมฝนพัดต้นไม้ล้มทับบ้านจนเกิดความเสียหาย จึงนำทีมงานช่างของโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ มาช่วยเหลือสนับสนุนเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ในการเร่งรีบซ่อมบ้านให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็ว ซึ่งทางหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ พร้อมตอบแทนสังคมและยินดีสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ และพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชานชน ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ในทุกโอกาส