Input your search keywords and press Enter.

อีกแล้ว ฮีโร่ทหารเรือ เข้าช่วยเหลือคนตกน้ำทะเล ได้อย่างปลอดภัย


กำลังพลกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เข้าช่วยเหลือคนตกน้ำ ณ ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ อ่าวดงตาล สัตหีบ ได้อย่างปลอดภัย


พลทหารณัฐวุฒิ พันธุเดช พลปืน เรือสนับสนุน มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร. และ จ.อ.สุรพงษ์ พัตรภักดิ์ ช่างกล เรือใช้สอยและบริการ มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร. โดยระหว่างการตรวจเรือ และพื้นที่ตามวงรอบ ณ ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวบริเวณเสาตอม่อลักษณะคล้ายคน ในเวลาต่อมาได้จมลงในน้ำ มีอาการตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือ จึงรีบโยนชูชีพให้กับผู้ประสบเหตุ และนำเรือยางท้องแข็ง (RIB) เข้าทำการช่วยเหลือ จากนั้นได้ประสานขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิโรจนธรรมสถานสัตหีบ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งโรงพยาบาล ได้อย่างทันท่วงที จนผู้ประสบเหตุได้รับความปลอดภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 เวลา 23.45 น. ที่ผ่านมา

กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645