Input your search keywords and press Enter.

นายกเกษตรชลบุรี​ โชว์ปลูกต้นกระท้อมก้านแดง​ ในแปลงสาธิต​ หนุนเกษตรกรชลบุรี​ ปลูกกระท่อมมีรายได้เพิ่มตลอดปี


นายจิรวุฒิ​ สิงห์โตทอง​ นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจ.ชลบุรี​ เปิดเผยผู้สื่อข่าว​ว่า​ สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้​การปลูก “ต้น​กระท่อมก้านแดง” ขยายพันธุ์โดยใช้วิธีเสียบยอด​จากตอต้นกระทุ่มนา​ ในเร็วๆนี้


“ใบกระท่อม”เป็นของดีเมืองไทย​ เป็นสมุนไพรชั้นยอด​ สรรพคุณครอบจักรวาล​ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่​ของคนไทย ตัวผมในฐานะนายกเกษตรกรชลบุรี จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกษตรกรจ.ชลบุรี​ มีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตร​ตลอดทั้งฤดูกาล​ จึงได้สั่งต้นกระท่อมก้านแดง​ แบบเสียบนอด สายพันธุ์จาก​จ.นครศรีธรรมราช​ มาทดลองปลูกในแปลงสาธิต​ เพื่อให้การเกษตรกร​จ.ชลบุรี​ ได้ศึกษาและเรียนรู้​ ก่อนนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่ว่างภายในแปลงปลูกของเกษตรกร​ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ประจำอีกทางหนึ่ง​


ระยะเวลาการปลูกต้นกระท่อมก้านแดง​ แบบเสียบยอด​นั้น ถ้าปลูกเพื่อใช้เป็นสมุนไพรภายในบ้าน​ การเก็บใบกระท่อมมาบริโภคจะใช้ระยะเวลาประมาณ​ 6​ – 8​ เดือน
แต่ถ้าจะปลูกในเชิงพาณิชย์​ เพื่อเก็บใบกระท่อมจำหน่าย จะต้องปลูกจำนวน 50​ ต้นขึ้นไปใช้​ระยะเวลาปลูกประมาณ​ 2​ ปี​ จึงจะสามารถเก็บใบกระท่อมก้านแดงนำไปจำหน่ายหรือเพาะขยายพันธุ์ได้​ เพราะจะได้ปริมาณใบกระท่อมเพียงพอต่อการจำหน่ายที่ขณะนี้มีราคาขายส่งอยู่กก.ละ​400-500​ บาท การปลูกต้นกระท่อมเพื่อจำหน่าย จึงเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
สำหรับแปลงสาธิตการปลูกต้นกระท่อมก้านแดง​ แบบเสียบยอด​ มีพื้นที่ปลูกประมาณ​ 1.5​ ไร่ อยู่ภายในแปลงสาธิตพืชไร่​ ด้านหลังสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจ.ชลบุรี​ ข้างอาคารศูนย์พักคอยกลาง​ เทศบาล​ต.หนองชาก-อบต.หนองอิรุณ​ ม.1 ต.หนองชาก​ อ.บ้านบึง​ จ.ชลบุรี​ เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ​ สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้​ ขณะนี้​ผมได้ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงให้ต้นกระท่อมก้านแดง​ แตกกิ่งออกใบให้สมบูรณ์​และจะติดตั้งระบยการให้น้ำแบบสปิงเกอร์ ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ​ 6​ เดือน​ ก็สามารถเก็บใบกระท่อมมาทำเป็นสมุนไพรใช้ประจำครัวเรือนและเก็บใบไปจำหน่ายได้
#กระท่อมก้านแดง
#ปลูกแล้วรวย
นิราช ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645