Input your search keywords and press Enter.

สจ.กิ๊ก และอดีตรองนายก ทต.บางเสร่ นำคณะมอบรถวีลแชร์ จาก จส.100 และธนาคารกรุงเทพให้วัด และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้นำไปใช้ประโยชน์


นาย ภิญโญ สายนภา (สจ.กิ๊ก) ส.อบจ.ชลบุรี อ.สัตหีบ เขต 3 (ต.นาจอมเทียน-ต.บางเสร่) พร้อมด้วยนาย กันต์ ธนาอัครชล อดีตรองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ และผู้บริหารโครงการหมู่บ้านศิริศาย์ ได้นำคณะร่วมกันเป็นผู้แทนในโครงการ บริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ถวายรถวีลแชร์ ให้แด่ พระครูเกษมกิตติโสภณ ( พระอาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนำไว้ให้ญาติโยมผู้เจ็บป่วยพิการได้ใช้ ใช้โอกาสที่มาร่วมทำบุญหรือปฏิบัติศาสนกิจ ที่วัดสามัคคีบรรพต หรือวัดบางเสร่นอก


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ให้ได้ใช้รถเข็นแทนขาที่ไม่อาจใช้การได้เป็นปกติ ออกมาสู่สังคมภายนอก อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้ได้ออกมาต่อสู้ชีวิต เปรียบเช่นดั่งคนปกติทั่วไป ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


จากนั้นได้นำคณะ เข้ามอบรถวีลแชร์ ให้กับ นายประชุม รวยสุข อายุ 80 ปีและนางราตรี หอมเกษร อายุ 76 ปี ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ เพลิงพัก ม.9 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ที่นายประชุม รวยสุข อายุ 80 ปี สามีป่วยนิ้วเท้าขวาถูกตัด จากถอนเล็บครุด จนเดินเหิรไม่สะดวก ส่วนนาง ราตรี หอมเกษร อายุ 76 ปี ภรรยาที่ ป่วยเป็นอัมพฤก ขาขยับไม่ได้ แขนไม่มีแรง ต้องใส่แพมเพิท ตลอดเวลา จึงได้นำคณะเข้ามอบรถวีลแชร์ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ 2 ตายาย ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ยังความปลื้มปิติและดีใจเป็นอย่างยิ่งให้กับสองตายายในครั้งนี้


จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปที่ บ้านเช่าเลขที่ 106 ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนำรถวีลแชร์และสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้กับนาย นายชิด ทองรอด อายุ 65 ปี ที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรุนแรง ขยับร่างกายแทบไม่ได้ โดยมีพี่เชียร พี่จั่น และญาติแนะนำมาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ยังความดีใจและปลาบปลื้มใจแก่ครอบครัว “ทองรอด” เป็นอย่างยิ่ง


สำหรับโครงการ บริจาควีลแชร์ของ จส.100 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ ผ่านมาทางคณะของ สจ.กิ๊ก และอดีตรองนายก ทต.บางเสร่/ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านศิริศาย์ ในครั้งนี้ เป็นโครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับธนคารกรุงเทพ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการรถวีลแชร์ จะต้องเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงและมีรายได้น้อย สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านมาทาง นายกันต์ ธนาอัครชล ได้ตลอดเวลา พร้อมจะดำเนินการส่งมอบรถวีลแชร์ ให้ถึงบ้านเลยทีเดียว