Input your search keywords and press Enter.

Surprise Check พร้อม 24 ชม. เพื่อชาติ และ ประชาชน


ทัพเรือภาคที่ 1 โดย กองเรือปฏิบัติการ ทัพรือภาคที่ 1 ตรวจความพร้อม เรือ ต.267 เรือ ต.273 เรือ ต.274 และ เรือ ต.112 โดย สมมุติสถานการณ์ ให้ใช้เรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และ ใช้เรือยางเข้าทำการตรวจค้น เรือต้องสงสัย ที่กระทำผิดกฏหมายในทะเล โดยไม่ได้เเจ้งให้ทางเรือทราบล่วงหน้า “ประชาชนคนไทย ต้องได้รับประโยชน์ จากการฝึกของกองทัพเรือ”


#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645