Input your search keywords and press Enter.

นายกจําเนียร นายก อบต.เขาไม้แก้ว ผนึกกำลังจับมือกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เขาไม้แก้ว

 

วันนี้ (18 ก.พ.65) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง นายมโนธัช กีทีปกูล รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว นายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่สำรวจและสั่งการ ให้ จนท.อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนในเขตความรับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว บริเวณซอบหลังโรงงานกนกฯ ม.1 และบริเวณปากซอยบ้านล่างหมู่ 4 พร้อมกันนี้ทางนายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว ได้นำรถ 6 ล้อมาใส่หินคลุกไปลงกลบหลุมบริเวณหมู่บ้านโยโก หมู่ที่ 5 เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนนี่ ตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ทางและไหล่ทางถนนสายดังกล่าวทรุดตัวลงและเป็นหลุ่มลึกซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มักจะมีผู้ใช้รถ ใช้ถนน สัญจรอยู่เป็นประจำ เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา