Input your search keywords and press Enter.

นายกจําเนียร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขไฟส่องสว่างทางที่ชำรุดและติดตั้งเพิ่มในจุดที่ยังไม่มีไฟแสงสว่าง

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง นายมโนธัช กีทีปกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายอานนท์ บุญธรรม เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่สำรวจการซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางถนนบ้านหนองหว้า-ห้วยไข่เน่า พื้นที่หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สืบเนื่องจากนายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทชลบุรี เพิ่มไฟแสงสว่างและซ่อมไฟแสงสว่างที่ชำรุดถนนเส้นบ้านหนองหว้า-ห้วยไข่เน่า และได้ดำเนินการประสานงานกับทางกรมทางหลวงชนบทระยองเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาไฟแสงสว่าง ถนน รย.2015 พื้นที่หมู่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามคำร้องเรียนของชาวบ้านต่อไป