Input your search keywords and press Enter.

“บิ๊กปุ้ม” ประธานเปิดห้างทองสุพัตราเยาวราช สาขาใหม่ที่ 15

วันนี้ 9 ธ.ค.64 ห้างทองสุพัตราเยาวราช สาขาบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี “บิ๊กปุ้ม” พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มาเป็นประธาน ฉลองเปิดสาขาใหม่ ห้างทองสุพัตราเยาวราช สาขาบ้านอำเภอ ของคุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างทองสุพัตราชลบุรี จำกัด ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ หรือ ดร.เอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บ.ห้างทองสุพัตรา ชลบุรี จำกัด โดย นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกภาคส่วน ร่วมในพิธีเปิดและแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก ในการนี้ พระครูปิยะกิจวิบูล หรือ อาจารย์แก้ว เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน และเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม ทำพิธีเจิมและปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล


ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่าสาขานี้ เป็นสาขาที่ 6 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และเป็นสาขาที่ 15 ของห้างทองสุพัตราเยาวราช ภายใต้การบริหารงานโดย คุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ คุณแม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ห้างทองสุพัตราชลบุรี จำกัด ซึ่งเปิดให้บริการห้างทองสุพัตราเยาวราช มายาวนาน และขยายธุรกิจมากกว่า 15 สาขา ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคตะวันออก


สำหรับจุดเด่นของห้างทองสุพัตราเยาวราช คือทองคำ ของเรา เน้นคุณภาพของทองคำ น้ำหนักเต็ม เปอร์เซ็นต์สูง ตรงตามมาตรฐาน สคบ. ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อแลกเปลี่ยนในราคาที่ถูกพิเศษ หรือจะนำมาขายหรือจำนำในราคาที่สูง โดยผลกำไร ของเราบางส่วนจะนำไปช่วยเหลือสังคม ในการมอบทุนการศึกษา การกีฬา และกิจกรรมผู้สูงวัย ในพื้นที่ต่างๆ ที่ห้างทองสุพัตราเยาวราช ตั้งอยู่อีกด้วย


และในโอกาสฉลองเปิดร้านใหม่ห้างทองสุพัตราเยาวราช สาขาบ้านอำเภอในครั้งนี้ จะฟรีค่ากำเหน็จ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 64 นี้ และหลังจากนี้ ยังลดค่ากำเหน็จ 80% ทุกรายการอีกด้วย