Input your search keywords and press Enter.

รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร ร่วมเปิดงานซีฟู๊ดเฟสติวัล 2021 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริโภคอาหารทะเล

นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร) และกำลังพลในสังกัด พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดงานสมุทรสาครซีฟู๊ดเฟสติวัล 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการบริโภคอาหารทะเล ที่เป็นผลิตผลจากการทำประมงทะเล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ


โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะ ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ฯ ณ ลานริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ระหว่างเวลา 17.30-19.00 น.

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645