Input your search keywords and press Enter.

ด้วยรักและห่วงใย จากใจพี่ใหญ่ เกิดเหตุในทะเล สายด่วน 1696

วันที่ 8 พ.ย.64 เรือหลวงตากสิน จาก กองเรือปฎิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ออกเรือลาดตระเวนทางทะเลตามแผนในการปกป้องอธิปไตย คุ้มครอง ดูเเล ตรวจเยี่ยม ตรวจค้นเรือประมง พื้นที่ชายแดนทางทะเล ไทย – กัมพูชา ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นว่ากองทัพเรือ พร้อมอยู่เคียงข้าง พี่ น้อง ประชาชน ในทะเล และ พร้อมให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีภัย ตลอด 24 ชม. เมื่อเกิดเหตุในทะเล สายด่วย 1696